poniedziałek, 3 grudnia 2012

Tabele

<table>
<tr>
 <td>...</td> <td>...</td>
</tr>
<tr>
 <td>...</td> <td>...</td>
</tr>
</table>
 
 
Jest to najprostsza tabela, gdzie:
<table>...</table>
jest znacznikiem tabeli
<tr>...</tr>
jest znacznikiem wiersza
<td>...</td>
jest znacznikiem pojedynczej komórki
W miejsce kropek należy wpisać treść poszczególnych komórek tabeli.
Powyższe polecenia tworzą tabelę, złożoną z dwóch kolumn i dwóch wierszy (razem cztery komórki). Jeśli to konieczne, możliwe jest dodanie nowych kolumn (poprzez wpisanie dodatkowych znaczników <td>...</td>) lub wierszy (znaczniki <tr>...</tr>). Należy przy tym zauważyć, że komórki tabeli (<td>...</td>) znajdują się wewnątrz znacznków wierszy (<tr>...</tr>)! Liczba komórek w każdym wierszu powinna być taka sama.
Zwracam uwagę, że w obrębie tabeli tekst i inne elementy można wstawiać tylko wewnątrz znaczników komórek i ewentualnie tytułu tabeli, a nie poza nimi! Poza obrębem tych znaczników można umieszczać tylko ściśle określone elementy, które zostaną szczegółowo opisane w tym rozdziale.

Przykład poprawnego wstawienia tabeli:


<table>
<tr>
 <td>komórka1</td> <td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
 <td>komórka3</td> <td>komórka4</td>
</tr>
</table>
 
Po czym mamy piękną tabelkę:
 
Otrzymamy:
komórka1 komórka2
komórka3 komórka4
Jak widać, taka tabela nie ma obramowania, dlatego jest mało czytelna. O tym, jak dodać obramowanie do tabeli, przeczytasz w następnym rozdziale.

Zawzięte z Kurs HTML.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz